Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 10.02.2019

Femte söndagen efter trettondagen
Julkretsen, trettondagstiden

Två slags sådd

Jesus berättar liknelsen om såningsmannen som sår god säd i sin åker. Men också hans fiende sår sitt ogräs i samma åker. Först när utsädet har mognat till skörd blir skillnaden uppenbar. Vi människor kan inte heller alltid veta var gränsen mellan Guds och ondskans rike går. Det är Gud som vid tidens slut gör en åtskillnad. De troende bör därför låta Guds ord verka. Då kan de stå ut med varandras brister i väntan på Guds skördetid.

Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
308Den höga himlen
 
158Förbliv hos oss, o Jesus Krist
Dagens psalmer:
197Du sänt oss, Gud, ditt helga ord
 
203Lovad vare Gud som sänder
 
443Låt nya tankar tolka Kristi bud
Psaltarpsalm:Ps. 37:1–9
Första läsningen:Hes. 33:10–16
Andra läsningen:Kol. 3:12–17
Evangelium:Matt. 13:24–30
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken