Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 19.02.2019

Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Påskkretsen, söndagarna före fastetiden
Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Dagens bibelord:Han befallde, och en storm blåste upp, som fick vågorna att gå höga. De kastades mot himlen och mot djupen, modet svek dem i faran. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen, och vågorna tystnade.
Ps 107:25-26, 28-29


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken