Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 24.02.2019

Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Påskkretsen, söndagarna före fastetiden

Sådden av Guds ord

Denna söndag kallas Sexagesima (den sextionde). Evangelietexten talar om att så ut Guds ord. Jesus är såningsmannen, men också hans lärjungar har sänts ut för att troget så ut Guds ord i förlitan på att Gud i sinom tid ger växten.

Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
175Käre Jesus, vi är här
 
208Därför att Ordet bland oss bor
 
209Som torra marken dricker regn
Dagens psalmer:
206Livets Ande, kom från ovan
 
207En såningsman går där i regn och i sol
 
440Tillkomme ditt rike
Psaltarpsalm:Ps. 44:2–5
Första läsningen:Jes. 55:6–11
Andra läsningen:Apg. 16:9–15
Evangelium:Luk. 8:4–15
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken