Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 09.03.2019

Askonsdagen
Påskkretsen, fastetiden
Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Askonsdagen
Dagens bibelord:Jesus säger: "När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön."
Matt 6:16


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken