Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 07.04.2019

Femte söndagen i fastan (Judica)
Påskkretsen, fastetiden

Lidandets söndag

Benämningen Judica (Skaffa mig rätt) kommer från dagens antifon (Ps. 43:1).

Med denna söndag inleds den s.k. djupa fastan, som sträcker sig till slutet av stilla veckan. Därför har dagen kallats Dominica passionis (Lidandets söndag). Jesu samtida förstod inte hans väsen och uppgift, men ”stenen som husbyggarna ratade” skulle bli den sten på vilken Gud har byggt sin kyrka. Jesus är förmedlaren av ett nytt förbund. Han dog för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli ett.

Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
256Så älskar Gud vår värld
 
84På min väg av själviskhet
Dagens psalmer:
76O Jesus, du min salighet
 
86De såg ej dig, blott timmermannens son
 
433Herre, du vandrar försoningens väg
Psaltarpsalm:Ps. 43:2–5
Första läsningen:1 Mos. 22:1–13
Andra läsningen:Hebr. 9:11–15
Evangelium:Joh. 11:47–53
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken