Evangelieboken och kyrkoåret

Fredag 24.05.2019

Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Påskkretsen, påsktiden
Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Dagens bibelord:Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång! Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga!
Ps 98:4-5


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken