Evangelieboken och kyrkoåret

Onsdag 19.06.2019

Treenighetssöndagen
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Treenighetssöndagen
Dagens bibelord:Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.
Rom 11:33


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken