Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 20.07.2019

Femte söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst




Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Femte söndagen efter pingst
Dagens bibelord:Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol.
Rom 14:10


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken