Evangelieboken och kyrkoåret

Fredag 13.09.2019

Trettonde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Trettonde söndagen efter pingst
Dagens bibelord:Herre, min Gud, jag ropade till dig och du gjorde mig frisk. Herre, du förde mig upp ur dödsriket,du gav mig liv, du räddade mig från graven.
Ps 30:3-4


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken