Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 21.12.2019

Tredje söndagen i advent
Julkretsen, adventstiden
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tredje söndagen i advent
Dagens bibelord:Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: Där är Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus.
Joh 1:35-37


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken