Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 04.01.2020

Första söndagen efter jul
Julkretsen, jultiden
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Första söndagen efter jul
Dagens bibelord:På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen,för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: Abba! Fader!Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare.
Gal 4:3-7


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken