Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 07.01.2020

Trettondagen (Epifania)
Julkretsen, trettondagstiden
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Trettondagen (Epifania)
Dagens bibelord:Så säger Herren: Kungar skall se det och resa sig, furstar se det och falla på knä, därför att Herren är trofast, Israels Helige som utvalde dig.
Jes 49:7


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken