Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 28.01.2020

Tredje söndagen efter trettondagen
Julkretsen, trettondagstiden
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tredje söndagen efter trettondagen
Dagens bibelord:Nu väntar Herren på att få visa er nåd, nu vill han uppenbara sin höghet genom att förbarma sig över er. Ty Herren är en rättvis Gud, lyckliga de som sätter sitt hopp till honom!
Jes 30:18


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken