Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 22.02.2020

Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Påskkretsen, söndagarna före fastetiden
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Dagens bibelord:Var och en måste tänka på hur han bygger.Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus.
1 Kor. 3:10-11


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken