Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 25.02.2020

Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Påskkretsen, söndagarna före fastetiden
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Dagens bibelord:Jag har lyssnat och hört efter: de talar inte sanning. Ingen ångrar sin ondska och säger: Vad har jag gjort! De rusar alla blint i väg som hästen spränger fram i striden.
Jer 8:6


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken