Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 31.03.2020

Femte söndagen i fastan (Judica)
Påskkretsen, fastetiden
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Femte söndagen i fastan (Judica)
Dagens bibelord:Jag hade svar åt dem som inte frågade mig, lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Här är jag, här är jag! sade jag till ett folk som inte åkallade mitt namn.
Jes 65:1


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken