Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 09.06.2020

Treenighetssöndagen
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Treenighetssöndagen
Dagens bibelord:Den Väldige når vi inte. Han som är stor i makt och rätt och upphöjd i rättfärdighet, han svarar inte. Därför bävar människorna inför honom, medan han inte ens ser åt de visa.
Job 37:23-24


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken