Evangelieboken och kyrkoåret

Onsdag 10.06.2020

Treenighetssöndagen
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Treenighetssöndagen
Dagens bibelord:Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp.
Ef 4:2-4


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken