Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 01.08.2020

Kristi förklarings dag
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Kristi förklarings dag
Dagens bibelord:Herren älskar dem som hatar det onda, han bevarar sina trognas liv och räddar dem ur de gudlösas våld. Ljus bryter fram för de rättfärdiga och glädje för de redbara.
Ps 97:10-11


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken