Evangelieboken och kyrkoåret

Fredag 21.08.2020

Elfte söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Elfte söndagen efter pingst
Dagens bibelord:Hör, mitt folk, jag vill varna dig!Om du ändå ville höra mig, Israel! Ingen främmande gud får finnas hos dig, en utländsk gud får du inte tillbe. är Herren, din Gud,som förde dig ut ur Egypten.Öppna din mun så skall jag fylla den!
Ps 81:9-11


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken