Evangelieboken och kyrkoåret

Onsdag 26.08.2020

Tolfte söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tolfte söndagen efter pingst
Dagens bibelord:Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp?
Rom 7:15-16, 24


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken