Evangelieboken och kyrkoåret

Fredag 02.10.2020

Sjuttonde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Sjuttonde söndagen efter pingst
Dagens bibelord:Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn, ty din godhet mot mig är stor, du räddar mig ur dödsrikets djup.
Ps 86:12-13


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken