Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 11.10.2020

Nittonde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Det dubbla kärleksbudet

Det dubbla kärleksbudet är ett koncentrat av lagen. Den som älskar Gud över allting och sin nästa som sig själv uppfyller det som lagen fordrar. Guds kärlek väcker kärlek i oss. Kärleken är lagen i dess fullhet.

Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
479Kärlek av höjden
Dagens psalmer:
419Var är den skatt som bliver
 
413Befall i Herrens händer
Psaltarpsalm:Ps. 119:1–8
Första läsningen:5 Mos. 10:12-13
Andra läsningen:1 Joh. 2:15-17
Evangelium:Mark. 12:28-34
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken