Evangelieboken och kyrkoåret

Fredag 23.10.2020

Tjugonde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tjugonde söndagen efter pingst
Dagens bibelord:Han stiftade en lag åt Israel, där han befallde våra fäder att undervisa sina barn, så att det blev känt för kommande släkten. Och barnen som föddes skulle berätta det för sina barn.
Ps 78:5-6


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken