Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 24.10.2020

Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar
Nationella böndagar
Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar
Dagens bibelord:Gud kan gå i god för att vad jag säger till er inte är både ja och nej. Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära.
2 Kor 1:18-20


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken