Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 03.01.2021

Andra söndagen efter jul
Julkretsen, jultiden

I Guds hus

Dagens traditionella evangelium är berättelsen om Jesus vid tolv års ålder i templet. Julens barn växer upp och vill själv finna hemligheten med sin kallelse. Den kristna församlingen möter Jesus när den samlas till gudstjänst i kyrkan, i ”fadershuset”. Där får den tillsammans med himlens änglar och heliga tacka och prisa Gud för hans väldiga gärningar. Där finner församlingen sin kallelse och uppgift. Att tjäna Gud och att tjäna sin nästa hör samman.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
176Så skön och ljuvlig är
 
177Herren Gud är nära
 
188Det finns en plats
 
190Inför ditt ansikte, käre Gud Fader
Dagens psalmer:
178Hur ljuvt det är att komma
 
165Gammal är kyrkan
 
189Herren är i sitt heliga tempel
Psaltarpsalm:Ps. 84:2-5, 11-12
Första läsningen:Sak. 3:6-10
Andra läsningen:Hebr. 2:11-15
Evangelium:Joh. 7:14-18
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken