Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 10.01.2021

Första söndagen efter trettondagen
Julkretsen, trettondagstiden

Dopets gåva

Denna söndag handlar om Jesu dop, trettondagens gammalkyrkliga tema. Från Jesu dop vidgas infallsvinkeln också till det kristna dopet, som är ett tecken på Guds nåd. Alla nytestamentliga texter denna söndag handlar om dopet och dess betydelse i en kristen människas liv. Jesu dop vid början av hans lidandesväg är grunden för vårt eget dop. I dopet förenas vi med Kristus och med varandra.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
213Jag tror på Gud som med sitt ord
 
465Ett barn som döpts i Jesu namn
 
286Nu tacka Gud, allt folk
Dagens psalmer:
211Glad jag städse vill bekänna
 
210När till Jordan vår Herre drog
 
214Med vår glädje över livets under
Psaltarpsalm:Ps. 89:18–22, 27–30
Första läsningen:1 Mos. 9:12–16 eller Jos. 3:5–11, 17
Andra läsningen:Gal. 3:23–29
Evangelium:Luk. 3:15–18, 21–22
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken