Evangelieboken och kyrkoåret

Fredag 15.01.2021

Första söndagen efter trettondagen
Julkretsen, trettondagstiden
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Första söndagen efter trettondagen
Dagens bibelord:Herren säger: "Jag har funnit David, min tjänare, och smort honom med min heliga olja. Min hand skall vara hans fasta stöd, min arm skall ge honom styrka."
Ps 89:21-22


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken