Evangelieboken och kyrkoåret

Måndag 18.01.2021

Böndagen för kristen enhet
Nationella böndagar
Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Böndagen för kristen enhet
Dagens bibelord:Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk!
Ps 105:1


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken