Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 06.02.2021

Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Påskkretsen, söndagarna före fastetiden
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tredje söndagen före fastetiden (Septuagesima)
Dagens bibelord:Herren säger till Mose: "Jag skall förbarma mig över vem jag vill och vara barmhärtig mot vem jag vill." Alltså kommer det inte an på människans vilja eller strävanden utan på Guds förbarmande.
Rom 9:15-16


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken