Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 16.02.2021

Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Påskkretsen, söndagarna före fastetiden
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Dagens bibelord:Alltså skall jag döma er, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall.
Hes 18:30


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken