Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 23.03.2021

Femte söndagen i fastan (Judica)
Påskkretsen, fastetiden
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Femte söndagen i fastan (Judica)
Dagens bibelord:Ni vänder allting upp och ner! Är leran jämställd med krukmakaren? Skall verket säga om mästaren: ”Han har inte gjort mig”? Skall det som formats av lera säga om honom som formade det: ”Han kan ingenting”?
Jes 29:16


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken