Evangelieboken och kyrkoåret

Tisdag 20.04.2021

Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Påskkretsen, påsktiden
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Dagens bibelord:Herre, valla ditt folk med din herdestav, den hjord som är din egendom och lever ensam i en vildmark omgiven av odlat land. Låt den få beta i Bashan och Gilead som i forna dagar.
Mik 7:14


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken