Evangelieboken och kyrkoåret

Onsdag 02.06.2021

Treenighetssöndagen
Pingstkretsen, tiden efter pingst




Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Treenighetssöndagen
Dagens bibelord: I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser - så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss.
Ef 1:7-8


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken