Evangelieboken och kyrkoåret

Lördag 05.06.2021

Treenighetssöndagen
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Fyra altarljus

Bibeltexterna:Treenighetssöndagen
Dagens bibelord:I Kristus har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning - i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill.
Ef 1:13


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken