Evangelieboken och kyrkoåret

Onsdag 20.10.2021

Tjugoförsta söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tjugoförsta söndagen efter pingst
Dagens bibelord:Aposteln Paulus skriver: "Min kroppsliga svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel från Gud, ja, som Kristus Jesus."
Gal 4:14


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken