Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 24.10.2021

Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar
Nationella böndagar
Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar
Dagens bibelord:Jesus säger: "Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna."
Matt 5:13


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken