Evangelieboken och kyrkoåret

Fredag 05.11.2021

Tjugotredje söndagen efter pingst
Pingstkretsen, pingsttiden
Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Bibeltexterna:Tjugotredje söndagen efter pingst
Dagens bibelord:De som älskar din lag är fullkomligt trygga, inget kan få dem att falla. Herre, jag hoppas på din hjälp och uppfyller dina bud.
Ps 119:165-166


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken