Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 16.01.2022

Andra söndagen efter trettondagen
Julkretsen, trettondagstiden

Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Texten om bröllopet i Kana var tidigare ett av trettondagens ämnen. När berättelsen om Österns vise vid medeltiden förlades till trettondagen, flyttades detta tema till andra söndagen efter trettondagen. Samtidigt förflyttas man i kyrkoåret från Jesu barndom till början av hans offentliga verksamhet. Han låter människorna se Guds väldiga gärningar.
Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
462Välsignad vår gemenskap är
 
224Du öppnar, o evige Fader
Dagens psalmer:
273Säll den vars hopp till Jesus står
 
396Dig, Herre, prisar högt min själ
Psaltarpsalm:Ps. 105:2–5, 39–42
Första läsningen:2. Kung. 4:1–7 eller Jes. 12:1–6
Andra läsningen:Rom. 12:6–16
Evangelium:Joh. 2:1–11
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken