Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 03.07.2022

Fjärde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Förlorad och återfunnen

Gud är en nådig fader. Han söker syndarna och förlåter. I himlen gläder man sig över varje förlorad som blir funnen.

Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
258Bort, mitt hjärta, med de tankar
Dagens psalmer:
262Skulle jag min Gud ej lova
 
266Jag nu den säkra grunden vunnit
 
384Den korta stund jag vandrar här
Psaltarpsalm:Ps. 32:1-2, 5-8
Första läsningen:Jes. 57:15-19 (20-21)
Andra läsningen:1 Petr.5: 5-11
Evangelium:Luk. 15:1-10
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken