Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 24.07.2022

Sjunde söndagen efter pingst
Pingstkretsen, tiden efter pingst

Kärlekens lag

Kristus kom för att uppfylla lagens bud, inte för att upphäva dem. Därför skall Jesu lärjungar följa kärlekens lag och eftersträva en rättfärdighet som överträffar de skriftlärdas och fariseernas. När vi strävar efter detta måste vi vara redo att avstå från våra egna rättigheter till förmån för vår nästa och att älska också våra fiender.

Årgången:Första årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
482Ett vänligt ord kan göra under
 
408Vad gott kan jag väl göra
 
291Lova vill jag Herran, Herran
Dagens psalmer:
251Vår Gud har av barmhärtighet
 
460Så i kärlek, tröttna icke
 
474Ni mänskobarn som här i världen
Psaltarpsalm:Ps. 28:1-2, 6-9
Första läsningen:3 Mos. 19:1-4, 11-18
Andra läsningen:Rom. 12:16-21
Evangelium:Matt. 5:20-30
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken