Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 29.01.2023

Fjärde söndagen efter trettondagen
Julkretsen, trettondagstiden

Jesus hjälper i nöden

Denna söndags budskap uppmanar oss att ta vår tillflykt till Jesus. Han hjälper i inre och yttre nöd. Också naturkrafterna är honom underdåniga. Vi människor är i allt beroende av honom. Tron på vår Frälsare, honom som stillade stormen och räddade Petrus från att drunkna, övervinner hopplösheten och ger ny förtröstan.

Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Grön
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
372När stormen ryter vilt på hav
 
155Gud är vår starkhet och vårt stöd
 
382Jag lyfter mina händer
Dagens psalmer:
159Guds församling, håll i minne
 
402Jag vet en hamn
 
401Ut ur mörkret, upp till ljuset
 
432Var inte rädd
Psaltarpsalm:Ps. 107:1–2, 23–31
Första läsningen:Job 38:1–4, 8–11, 16–18
Andra läsningen:2 Tim. 1:7–10
Evangelium:Matt. 14:22–33
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken