Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 02.04.2023

Palmsöndagen
Påskkretsen, fastetiden

Ärans konung på förnedringens väg

Evangelietexterna för palmsöndagen och första söndagen i advent berättar om samma händelse. Kristi offentliga gärning syftade från första början fram mot de sista dagarna av hans liv.

Palmsöndagens namn Dominica palmarum syftar på det som skedde när Jesus red in i Jerusalem och människorna strödde palmkvistar på hans väg. Till minne av detta brukade man hämta palmkvistar till kyrkan denna söndag. De bars också i palmsöndagens processioner. Hos oss har palmkvistarna ersatts med kvistar av vide.

På palmsöndagen inleder ärans konung sin vandring mot förnedringen. Efter att ha smorts i Betania red Jesus in i Jerusalem, mot lidande och död. Detta blev dock vägen till den seger som palmkvistarna symboliserar. På palmsöndagen bereder sig kyrkan att följa Frälsaren under de sista skedena av hans liv.

Årgången:Andra årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
79Konung med törnekrona
 
85Hur mörkret tätnar
Dagens psalmer:
72Du bar ditt kors
 
78Konung är du visst
 
87För att du inte tog det gudomliga
 
303Halleluja! Sjung om Jesus
Psaltarpsalm:Ps. 22:2-6
Första läsningen:Jes. 50:4-10 eller Sak. 9:9-10 (samma text som i första årgången)
Andra läsningen:Fil. 2:5-11 (samma text som i första årgången) eller 2 Kor. 2:14-17
Evangelium:Joh. 12:1-8
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken