Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 03.12.2023

Första söndagen i advent
Julkretsen, adventstiden

Din konung kommer i ödmjukhet

Perikopvalet för denna söndag förenar de evangeliska kyrkorna med den medeltida traditionen. Första söndagen i advent handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem. Jesus kom inte till Jerusalem som en jordisk härskare, utan han kom ödmjuk, ridande på en åsna. På detta sätt anknöt han till Sakarjabokens profetia om fridsfurstens ankomst. Samma hänvisning finns också i den gamla benämningen Adventus humiliationis (ödmjukhetens advent).

Kyrkoårets första söndag förkunnar att Gud inte är långt ifrån oss. Gud kommer oss nära för att skapa frälsningens nya tid för sitt folk. Med hosiannarop hälsar vi Jesus som vår Konung och gläder oss åt att han har kommit för att befria oss till gemenskap med Gud och med varandra.

Dagens evangelietexter sammanbinder advent och jul med palmsöndagens och påskens händelser. På detta sätt blir påskens centrala ställning i kyrkoåret tydlig redan från första början. Julen måste ses i samband med Kristi lidande, död och uppståndelse.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit, från måndag till lördag violett eller blå
Altarljus:Sex altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
4Bered en väg för Herran
 
7Dotter Sion
 
9Gå, Sion, din konung att möta
Dagens psalmer:
2Gläd dig, du Kristi brud
 
3Gör porten hög
 
11När vintermörkret kring oss står
Psaltarpsalm:Ps. 24:7-10
Första läsningen:Jes. 49:8-10
Andra läsningen:Upp. 3:20-22
Evangelium:Luk. 19:28-40
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken