Evangelieboken och kyrkoåret

Onsdag 06.12.2023

Självständighetsdagen
Nationella böndagar

Välsigna och bevara vårt land

Självständighetsdagen infaller den 6 december. På denna nationella festdag har man på statsmaktens uppmaning firat gudstjänster under vårt lands hela självständighetstid. Också kyrkoordningen förutsätter att gudstjänst firas ”på självständighetsdagen och i samband med statliga högtidligheter på det sätt som därom stadgas eller för särskilda tillfällen är föreskrivet” (KO 2:2). Vid självständighetsdagens gudstjänster faller betoningen på tacksägelsen för vårt lands frihet och självständighet och på förbönen för land och folk.

Förutom de nedan angivna texterna kan man på självständighetsdagen också använda texter enligt kyrkoårstiden. Predikotexten kan väljas fritt.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Vit, men om självständighetsdagen infaller på andra söndagen i advent kan också violett användas.
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
545Konungars konung, din ära och makt
 
548O konungarnas konung, Gud
Dagens psalmer:
546Bevara, Gud, vårt fosterland
 
549Signa oss, Gud, och bevara
 
547Välsigna, Gud som makten sänder
Psaltarpsalm:Ps. 96:1–9
Första läsningen:5 Mos. 8:10–17 eller Pred. 9:13–18
Andra läsningen:Jak. 3:13–18 eller Apg. 17:24–30
Evangelium:Joh. 8:31–36 eller Matt. 20:25–28
 Alternativa predikotexter
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken