Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 10.12.2023

Andra söndagen i advent
Julkretsen, adventstiden
Din konung kommer i härlighet

I den evangeliska kristenheten är denna söndags tema Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut. Detta uttrycks också i den gamla benämningen Adventus glorificationis (förhärligandets advent). Församlingen skall tålmodigt invänta Kristi ankomst och den utlovade frälsningen. Mitt i nöden och skulden har församlingen fått löftet om frälsningens tid. Löftet fyller oss med glädje och hopp.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
5Nu må vi oss bereda
 
13Kristus kommer, Davids son
Dagens psalmer:
8Jag höja vill till Gud min sång
 
143En dag skall Herrens skapardrömmar möta
Psaltarpsalm:Ps. 80:15-20
Första läsningen:Jes. 44:6-8
Andra läsningen:Jak. 5:7-11
Evangelium:Luk. 17:20-24
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken