Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 24.12.2023

Fjärde söndagen i advent
Julkretsen, adventstiden

Herrens födelse är nära

Denna söndag tillägnas den väntande Maria. Det finns ett samband mellan den väntan som Frälsarens mor bar på och den väntan som kännetecknar Herrens folk. Samtidigt börjar slutskedet av förberedelsen för julen. Människan bör i sitt inre vara redo att ta emot det stora budskapet.

Årgången:Tredje årgången
Liturgisk färg:Violett eller blå
Altarljus:Två altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
6Gud, vår Gud, för världen all
 
53Kristus är världens ljus
Dagens psalmer:
54Kristus den rätte Herren
 
256Så älskar Gud vår värld
Psaltarpsalm:Ps. 130:5-8
Första läsningen:Jes. 29:17-19
Andra läsningen:Rom. 15:8-13
Evangelium:Matt. 1:18-24 (samma text som i första årgången årgången)
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken