Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 24.12.2023

Julaftonen
Julkretsen, jultiden

Löftena uppfylls

På julaftonen står vi vid tröskeln till uppfyllelsen av profeternas löften. Julaftonens tema är längtan efter frälsningen och löftet om Frälsaren. Därför skall julprofetiorna alltid läsas vid julaftonens gudstjänster och andakter även om man dessutom läser andra jultexter.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Vit, men om julaftonen infaller på fjärde söndagen i advent används i förmiddagens högmässa ännu violett eller blå färg.
Altarljus:Fyra altarljus

Öppna altarbilden

 
18Kom, alla stora, små
 
21Det är en ros utsprungen
 
32Giv mig ej glans
 
34Nu tändas tusen juleljus
Psaltarpsalm:Ps. 36:6-10
Första läsningen:Jes. 11:1-5 eller Mik. 5:2-4 eller Jer. 23:5-6
Andra läsningen:Apg. 13:16-26
Evangelium:Luk. 2:1-14
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken