Evangelieboken och kyrkoåret

Söndag 24.12.2023

Julnatten
Julkretsen, jultiden

En Frälsare har fötts åt er!

Julnatten är natten för Kristi födelse. Församlingen hör ängelns budskap: ”Idag har en frälsare fötts åt er.” Julnattens mässa (änglarnas mässa) är julfirandets centrala händelse för stora delar av kristenheten.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Sex altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
19Kristi kyrka, fröjda dig
 
36Över jordens mörka dalar
Dagens psalmer:
15Världens Frälsare är här
 
29Stilla natt, heliga natt
 
16Lov ske dig, Herre Jesus Krist
Psaltarpsalm:Ps. 96:1-3, 6-10
Första läsningen:Jes. 9:2-7
Andra läsningen:Tit. 2:11-14
Evangelium:Luk. 2:1-14
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken