Evangelieboken och kyrkoåret

Måndag 25.12.2023

Julmorgonen
Julkretsen, jultiden

Låt oss gå in till Betlehem!

Julmorgonens gudstjänst (herdarnas mässa) har i Norden traditionellt varit den viktigaste gudstjänsten. Vi går med herdarna till Betlehem, där vi får höra och se vad som har skett.

Årgången:Ingen årgång
Liturgisk färg:Vit
Altarljus:Sex altarljus

Öppna altarbilden

Ingångspsalmer:
27Var hälsad, sköna morgonstund
Dagens psalmer:
20Ett barn har fötts till vår jord idag
 
22Av himlens höjd
 
15Världens Frälsare är här
Psaltarpsalm:Ps. 98:1-4
Första läsningen:Jes. 9:2-7
Andra läsningen:Hebr. 1:1-6 eller Rom. 1:2-4
Evangelium:Luk. 2:1-20
Dagens bön


Föregående helgdag | Följande helgdag

Föregående dag | Följande dag

Övrigt material

Apokryferna från A till Ö
Psalmboken
Gudstjänstliv och musik i Borgå stift

Dagens bibelord

evl.fi/dagensord

Beställ dagens bibelord som RSS-flöde eller använd på din webbtjänst.


Den av kyrkomötet godkända handboken har tre delar: Gudstjänstboken (2000), Evangelieboken (1999) och Handbok för kyrkliga förrättningar 1-3 (2003).

Information om kyrkohandboken